Tarieven en vergoedingen Psychologische zorg 2021, volwassenen

Psychologische zorg (GGZ) voor volwassenen (boven 18 jaar) wordt (deels en soms volledig) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de soort polis (budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis) de eisen van de zorgverzekeraar en hoeveel van uw wettelijke eigen risico nog openstaat. Dit eigen risico geldt voor de hele basiszorg dus óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Voor de exacte vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

In 2017 is onze praktijk contractvrij gaan werken en daarmee hebben we bewust gekozen om geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars omdat we niet achter de voorwaarden/eisen kunnen staan (meer informatie via infobulletin “Contractvrij werken” op (www.contractvrijepsycholoog.nl). Belangrijk te weten: contractvrij maar wel vergoed!

Hoe werkt verzekerde zorg?

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg(=vergoeding), heeft u een doorverwijzing (met een vermoede diagnose) van de huisarts(specialist) nodig. Deze verwijzing neemt u mee bij de eerste afspraak. Tijdens de intake wordt in overleg bepaald hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Bij vergoede zorg betaalt u per consult of (in overleg) per maand zelf de kosten hiervan vooruit(zie Tarieven). Vervolgens kunt u de eindfactuur die u krijgt na afsluiting van de behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis wordt veelal 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. De budget polis vergoedt in principe alleen gecontracteerde verzekerde zorg. Neem, in geval van twijfel, contact op met de zorgverzekeraar voordat we van start gaan.

De bedragen in onderstaande tabel geven een indicatie van de maximum te vergoeden tarieven:

Maximum tarieven NZA voor Basis GGZ      2020 2021
Behandeling kort             294 min € 503,47  € 522,13  
Behandeling middle         495 min € 853,38 € 885,01
Behandeling intensief      750 min € 1383,65 € 1.434,96 
Behandeling chronisch     750 min € 1330,98 € 1.380,49 
Onvolledig behandeltraject  (alleen het intakegesprek) € 219,78 € 228,04 

Tarieven

PIT psychologen hanteert voor alle volwassenzorg een tarief van € 95,- per uur (€ 1,58 per minuut) zowel bij verzekerde zorg als bij niet verzekerde zorg. Alle tijd (berekend in minuten) die wordt besteed aan een cliënt, ook administratieve tijd, telt mee.

Belangrijk: Er geldt een speciaal tarief voor Relatietherapie van € 150,- (ong. 90min) Deze therapie valt in principe onder de niet verzekerde, dus niet vergoede, zorg.