Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en ook in 2024 blijft dit stelsel gehandhaafd. De gemeente waar het kind woont, regelt de bekostiging van de hulpverlening. Wij hebben contracten voor vergoede hulpverlening afgesloten met de volgende gemeenten: Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Lingewaard.

Let op! Tot onze spijt hebben wij (en vele andere praktijken met ons) vanaf 1 januari 2021 geen contracten meer met de gemeenten Rheden en Rozendaal. Hierdoor kunnen we geen vergoede jeugdzorg meer bieden aan cliënten uit deze gemeenten. Het is dan ook niet meer mogelijk om cliënten uit deze gemeenten bij ons aan te melden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Rheden. Wel kunnen we u helpen op particuliere basis (dit betekent dat u zelf de consulten betaalt).

Wij hebben in 2024 contracten met gemeenten om de volgende producten te leveren:

Behandeling niveau A1, B en C: bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (een vermoeden van) een milde stoornis aanwezig is. Samen met u (en evt. de jongere zelf) wordt bekeken hoelang de behandeling gaat plaatsvinden.

Consultatie (consultatie niveau 3 en 4): Deze vorm van zorg kan worden ingezet wanneer tijdens de behandeling expertise aan een andere gecontracteerde zorgaanbieder wordt gevraagd.

Om in aanmerking te komen voor een van beide trajecten van vergoede zorg dient u: een verwijzing bij uw huisarts te vragen, of een verwijzing bij het jeugdteam/wijkteam van de betreffende gemeente waar het kind of jongere, woont te vragen.

Zelf betalen

Uiteraard kunt u de hulp/zorg ook zelf bekostigen. Er is in dat geval geen verwijzing van de huisarts of wijkteam nodig. Er vindt dan ook geen uitwisseling van gegevens plaats met de huisarts of de gemeente. Het tarief is 100,- euro per uur. Het eerste uur (intakegesprek) wordt alleen in rekening gebracht als daadwerkelijk gestart wordt met een traject.

Afzeggen van afspraken

Overeengekomen afspraken (consulten) kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch of via e-mail wordt gemeld bij PIT psychologen. Voor afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt een half consult in rekening gebracht. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt: deze kosten kunnen niet aan de gemeente worden gedeclareerd.