Orthopedagoog NVO en sinds 2023 werkzaam bij PIT Psychologen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en is uniek. Soms kan het ook even minder goed gaan. Met een brede blik kijk ik naar kinderen/jongeren en het systeem waarbinnen zij opgroeien. Wat zijn de kwaliteiten van het kind, waar loopt deze tegenaan en wat heeft het vervolgens nodig om zich (weer) optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij probeer ik ouders en waar mogelijk de omgeving van het kind te betrekken, oplossingsgericht te werken en aan te sluiten bij de krachten en belevingswereld van het kind. Ik vind het mooi om te zien wanneer bij een ingewikkelde puzzel rondom een kind alles op zijn plek valt en een kind en zijn gezin op eigen kracht en vol vertrouwen weer verder kunnen.