GZ-psycholoog en sinds 1997 werkzaam bij PIT

Let op! Tijdelijke stop volwassenenzorg. Vanwege ziekte van Miranda de Kreij kunnen we op dit moment geen volwassen cliënten aannemen. Houd onze website in de gaten voor wijzigingen in de situatie.

“Een warm welkom aan mensen die de moed hebben om de processen van hun leven aan te gaan en trouw te zijn aan zichzelf in contact met de ander”

Mijn hele leven heb ik al belangstelling voor mensen, klein en groot. Naar wat hun drijfveren zijn, hun verlangens, hun onzekerheden en hoe ze met tegenslagen in hun leven omgaan. Ik geloof in jou en vooral ook in jezelf mogen zijn. In mijn visie schuilt er in elk mens een natuurlijke kracht om de vele en soms hoge drempels in het leven te kunnen overwinnen. Met mijn vakmanschap en oprechte betrokkenheid wil ik jou daar graag bij helpen. Zowel je heldere verstand als je intuïtie leer je goed te ontwikkelen en in te zetten bij het hanteren van de problemen waarbij je mijn hulp vraagt.

““Je moet het zelf doen maar niet alleen””

In de basis werk ik met jongeren en volwassenen op eenzelfde manier: vanuit respect voor de eigenheid van elk individu zoeken we naar wat jij nodig hebt om de balans terug te vinden in je leven en je plek binnen het systeem wat je omringt (gezin, relaties, werk of school) in te nemen. We zien elkaar gemiddeld om de twee weken. Het is mijn ervaring dat dit vaak de beste tijd is om de sessies te laten ‘landen’ en het geleerde in praktijk te brengen. Als je je doel bereikt hebt, of je hebt voldoende nieuwe stappen gezet en je kunt alleen verder, zijn we klaar.

Belangrijkste doelgroepen:

  • Pubers met sociaal emotionele problemen als angst, depressieve signalen of weinig zelfvertrouwen
  • Jong volwassenen met blokkades als angst, depressie, rouw of levensfase gerelateerde problematiek (studiekeuze, carrière, relaties)
  • Mannen en vrouwen met een “innerlijke blessure”(bv na verlies, scheiding, ziekte) of met levensfase gerelateerde problematiek (bv. positieverandering binnen gezin, carrièreverandering, sociaal netwerk)
  • Gezinnen(man/vrouw) in echtscheiding (bv vragen m.b.t. ouderschap)
  • Relaties die om verheldering vragen (gebaseerd op de EFT)

Lees verder bij: werkwijze