Uw mening is belangrijk voor ons!

Uw psycholoog is verantwoordelijk voor correct en professioneel handelen. Wij houden ons aan de beroepscode van het NIP en NVO.

Algemene opmerking of compliment?
Als u opmerkingen heeft over onze praktijk of medewerkers, horen wij dit graag persoonlijk van u. Bent u tevreden over onze dienstverlening of wilt u andere positieve feedback geven? Ook dit horen wij graag van u!

Vragen of een klacht over uw behandeling?
Wanneer u niet tevreden bent of vragen heeft over de procedure, de verslaglegging of de advisering, dan raden wij u aan zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met degene die het onderzoek of de behandeling heeft uitgevoerd. U kunt dit het beste doen via een e-mail en daarin bijvoorbeeld aangeven dat u een telefonisch onderhoud op prijs stelt. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid af te wikkelen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot een van de andere behandelaren van onze maatschap. Indien dit ook niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u in terecht bij de Onafhankelijke Klachtencommissie van Zorgbelang Inclusief en/of het NIP en/of de NVO. Hier vindt u nog extra informatie over de klachtenregeling van Zorgbelang inclusief.

Jaarverslagen binnengekomen klachten
Hier vindt u informatie over binnengekomen klachten bij PIT Psychologen. Als er klachten zijn gekomen, dan wordt daarvan een jaarverslag geschreven en hier op de website geplaatst.

2018: Geen klachten

2019: Geen klachten

2020: Geen klachten

2021: Geen klachten

2022: geen klachten

2023: geen klachten