GZ-psycholoog en sinds 2001 werkzaam bij PIT

Per  1 september 2020 ben ik vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd niet langer werkzaam bij PIT psychologen. Twintig jaar lang heb ik met veel plezier, passie en enthousiasme kinderen en hun ouders mogen begeleiden. Ik bedank hen voor wat ik van hen heb geleerd, en tevens voor alle ontroerende briefjes en tekeningen. Tijdens mijn loopbaan bij PIT heb ik veel steun en betrokkenheid van mijn collega’s  mogen ervaren, daarvoor bedank ik hen hartelijk. Dank ook aan huisartsen, leerkrachten en andere betrokkenen rond kinderen voor de prettige contacten!

Ik ben gespecialiseerd in diverse vormen van hulpverlening aan peuters, kleuters en basisschoolkinderen en hun ouders. Ik kan steeds weer geboeid raken door de kracht, wijsheid en het levensplezier van (jonge) kinderen, en vind het een uitdaging om kinderen te laten ontdekken hoe zij zelf grip op hun problemen kunnen krijgen. Samen met ouders verken ik hoe het kind kan worden geholpen, hoe zij beter kunnen inspelen op de behoeften van hun kind en hoe het contact kan worden verbeterd.

De nadruk in de hulpverlening ligt op korte, oplossingsgerichte interventies waardoor kind en ouders zelf weer verder kunnen. Ik werk zowel met het individuele kind, waarbij ouderbegeleiding wordt gegeven, als ook met meer systeemgerichte hulp aan ouders en kind. Kinderen en ouders ervaren de hulp als zinvol en prettig!

Lees verder bij werkwijze