Let op! Tot onze spijt hebben wij (en vele andere praktijken met ons) vanaf 1 januari 2021 geen contracten meer met de gemeenten Rheden en Rozendaal. Hierdoor kunnen we geen vergoede jeugdzorg meer bieden aan cliënten uit deze gemeenten. Het is dan ook niet meer mogelijk om cliënten uit deze gemeenten bij ons aan te melden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Rheden. Wel kunnen we u helpen op particuliere basis (dit betekent dat u zelf de consulten betaalt).

U kunt uw aanmelding bij ons doen per telefoon of per mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste (intake) gesprek van degene die de hulp aan u of uw kind gaat behartigen.

U kunt zich per mail aanmelden, door een mail te sturen naar: algemeen@pitpsychologen.nl

Vermeldt hierin graag het volgende:

  • Naam ouder(s) + naam kind/jongere
  • Geboortedatum
  • Gemeente waar uw kind/jongere staat ingeschreven
  • Telefoonnummer
  • Aanmeldingsreden

Telefonisch aanmelden kan op telefoonnummer: 026 364 90 86

Belangrijk: Indien bij de aanmelding van jeugdigen tot 16 jaar sprake is van gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, is het verplicht dat beide ouders toestemming geven voor de behandeling. Gelieve de contactgegevens van de andere ouder ook in te vullen, zodat wij met beide ouders in contact kunnen treden indien nodig.

Let op! Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente (bij jeugd), heeft u een verwijzing van een (huis)arts of van het wijkteam van de gemeente nodig. Voor meer informatie m.b.t. jeugd, klik hier.


Hier leest u onze algemene voorwaarden en privacyverklaring