Let op! Tot onze spijt hebben wij (en vele andere praktijken met ons) vanaf 1 januari 2021 geen contracten meer met de gemeenten Rheden en Rozendaal. Hierdoor kunnen we geen vergoede jeugdzorg meer bieden aan cliënten uit deze gemeenten. Het is dan ook niet meer mogelijk om cliënten uit deze gemeenten bij ons aan te melden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Rheden. Wel kunnen we u helpen op particuliere basis (dit betekent dat u zelf de consulten betaalt).

U kunt uw aanmelding bij ons doen per telefoon of per mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste (intake) gesprek van degene die de hulp aan u of uw kind gaat behartigen.

Vul onderstaand contactformulier in en vermeldt hierin het volgende:

  • Naam ouder(s) + naam kind
  • Geboortedatum
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Aanmeldingsreden

Belangrijk: Indien bij de aanmelding van jeugdigen sprake is van gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, is het verplicht dat beide ouders toestemming geven voor de behandeling. Gelieve de contactgegevens van de andere ouder ook in te vullen, zodat wij met beide ouders in contact kunnen treden indien nodig.

Let op! Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente (bij jeugd), heeft u een verwijzing van een (huis)arts of van het wijkteam van de gemeente nodig. Voor meer informatie m.b.t. jeugd, klik hier.


Wij vragen u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen. De geboortedatum is voor ons relevant om te bepalen welke hulpverlener met u contact zal opnemen. De gemeente waarin u woont is relevant voor ons om in een vroeg stadium met u te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor financiële vergoeding door de gemeente. Uw gegevens worden worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

    Hier leest u onze algemene voorwaarden en privacyverklaring