Let op! Tijdelijke stop volwassenenzorg. Vanwege ziekte van onze collega kunnen we op dit moment geen volwassen cliënten aannemen. Houd onze website in de gaten voor wijzigingen in de situatie.

U kunt uw aanmelding bij ons doen per telefoon of per mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste (intake) gesprek van degene die de hulp aan u of uw kind gaat behartigen.

Vul onderstaand contactformulier in en vermeldt hierin het volgende:

  • Indien kind: naam ouder(s) + naam kind
  • Indien volwassen: naam cliënt
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Aanmeldingsreden

Belangrijk: Indien bij de aanmelding van jeugdigen sprake is van gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, is het verplicht dat beide ouders toestemming geven voor de behandeling. Gelieve de contactgegevens van de andere ouder ook in te vullen, zodat wij met beide ouders in contact kunnen treden indien nodig.

Let op! Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente (bij jeugd) of zorgverzekering (bij volwassenen), heeft u een verwijzing van een (huis)arts of van het wijkteam van de gemeente nodig (bij jeugd). Voor meer informatie m.b.t. jeugd, klik hier. Voor meer informatie m.b.t. volwassenen, klik hier.


Wij vragen u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen. De geboortedatum is voor ons relevant om te bepalen welke hulpverlener met u contact zal opnemen. Uw gegevens worden worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

Hier leest u onze algemene voorwaarden en privacyverklaring